राम्रो छ, यति पुरानो साहित्यक

राम्रो छ, यति पुरानो साहित्यक पत्रिका ‘रचना’ आफैंमा साहित्यिक ‘लिजेण्ड’ हो ।